PROTECTION TECHNOLOGIES FIRETECH 9 - 12 października 2018

Międzynarodowe Forum Wystawiennicze
PROTECTION TECHNOLOGIES
FIRETECH
Kijów, 9 - 12 października 2018 r.

Forum PROTECTION TECHNOLOGIES (Bezpieczeństwo w Przemyśle) oraz FIRETECH (Technologie Bezpieczeństwa Pożarowego) to znaczące na Ukrainie targi branżowe prezentujące osiągnięcia krajowych i zagranicznych projektantów i producentów w zakresie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa technicznego, ochrony indywidualnej, wyposażenia dla pożarnictwa i ratownictwa służącego także zapobieganiu zagrożeń i likwidacji skutków nagłych wydarzeń spowodowanych przez siły naturalne jak i wywołanych działalnością człowieka, a także bezpieczeństwu pracy w przemyśle.

Targom towarzyszą specjalistyczne konferencje, seminaria branżowe oraz pokazy i warsztaty organizowane przy współudziale firm zaangażowanych w projektowanie, instalację, eksploatację i konserwację urządzeń i systemów.
Targi są odwiedzane przez specjalistów ze wszystkich regionów Ukrainy - inżynierów, menadżerów, decydentów do spraw zamówień, specjalistów w zakresie projektowania, produkcji i montażu systemów bezpieczeństwa i wczesnego wykrywania zagrożeń, pracowników służb ratowniczych, obrony cywilnej, ochrony zdrowia, ośrodków naukowo-badawczych oraz instytucji edukacyjnych.

Współorganizatorami targów są m.in.: Ministerstwo ds. Nadzwyczajnych Zagrożeń Ukrainy, Krajowa Inspekcja Bezpieczeństwa Antropogenicznego Ukrainy, Ukraińska Unia ds. Bezpieczeństwa Pożarowego i Technicznego.

Równolegle z Forum - pod patronatem Rady Ministrów Ukrainy oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, odbywają sie Targi Wyposażenia dla Wojska i Policji - ARMS AND SECURITY.

Zainteresowanych udziałem w targach prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:
Marek Dobiszewski
tel. 52 581 10 09
tel. kom. 604 635 235
e-mail: m.dobiszewski@sawo.pl

PARTNERZY TARGÓW

PARTNERZY

REKLAMA

 

                      

MIEJSCE NA
 TWOJĄ REKLAMĘ  
  MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

 

KONTAKT

Masz pytania? Napisz do nas!

Targi zagraniczne

tel. 604 635 235
e-mail targi@sawo.pl

Formularz wstępnego zgłoszenia