O targach

TARGI - skuteczne narzędzie marketingowe

Targi to jedno z urządzeń infrastruktury gospodarki rynkowej służące marketingowi bezpośredniemu. Jako miejsce bezpośrednich spotkań, targi są najlepszym sposobem dotarcia do wielu klientów w jednym miejscu i czasie. Koncentrują uwagę otoczenia - klientów, kooperantów, mediów - na firmach i ich produktach. Stanowią niezwykłą okazję do realizacji celów związanych ze wszystkimi obszarami marketingu-mix.

Face-to-face

Bezpośredni kontakt z klientami to istota współczesnego biznesu. Świat biznesu XXI wieku korzysta z marketingu bezpośredniego. Ten z kolei nie posiada bardziej bezpośredniej formy niż targi, które stwarzają niepowtarzalne warunki do spotkań face-to-face.

Czy komunikacja bezpośrednia jest ważna?

87% ankietowanych specjalistów od marketingu uważa, że komunikacja bezpośrednia, tzn. twarzą w twarz z klientami, partnerami handlowymi i przedstawicielami mediów, jest niezbędna jako element strategii marketingowej dla przedsiębiorstwa.
Jednocześnie zaledwie 10% respondentów odpowiedziało na powyższe pytanie negatywnie.
(Źródło: Association of Exhibition Organisers, Benchmark Research)

Interaktywność

Siła targów polega na ich interaktywności. To jedyne narzędzie komunikacyjne, które pozwala na wykorzystanie wszystkich zmysłów w bezpośredniej interakcji. Targi stanowią okazję do dialogu i wymiany opinii. Klient ma tyle samo do powiedzenia o produkcie, co jego sprzedawca.

Kogo można spotkać na targach?

 • Nowych klientów - na targach nawiązuje się pierwsze kontakty z czołowymi decydentami w danym sektorze przemysłu, nigdzie więcej nie
 • można znaleźć tylu potencjalnych klientów w jednym miejscu.
 • Obecnych klientów - targi umożliwiają odświeżenie kontaktów oraz prowadzenie dialogu z klientami podczas spotkań twarzą w twarz.
 • Dawnych klientów - na targach odnawia się kontakty z byłymi klientami, mając okazję do przekonania ich o własnych możliwościach.

Efekt synergii

Źródłem atrakcyjności targów jest ich wartość dodana, czyli całkowity efekt wszystkich wydarzeń targowych. Mamy tu do czynienia z efektem synergii, który można osiągnąć poprzez jednoczesne wykorzystanie wielu różnych usług.

Targi umożliwiają:

 

 • pozyskanie nowych klientów
 • kompilację bazy danych nowych klientów
 • wzmocnienie kontaktów z klientami
 • wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług
 • demonstrację i promocję produktów
 • sprzedaż produktów
 • tworzenie wizerunku firmy
 • tworzenie i wzmocnienie marki
 • zwiększenie zainteresowania mediów.

 

Ponadto targi są doskonałym miejscem na:

 • poznanie oczekiwań klientów
 • uzyskanie natychmiastowych opinii o produktach firmy
 • znalezienie lokalnych przedstawicieli i dystrybutorów produktów
 • prezentację produktów w oparciu o wszystkie pięć zmysłów.

NOWA GOSPODARKA - NOWE TARGI - Targi XXI wieku

Targi XXI wieku wykorzystywane są w marketingu bezpośrednim i w komunikacji pomiędzy uczestnikami rynku. To jedyne miejsce wielokierunkowej komunikacji. Są przy tym wielofunkcyjne. Świadczy o tym charakter targów:

 • Targi z "dodatkami" - ekspozycje oferowanych produktów uzupełnia program wydarzeń skierowanych do wykwalifikowanej grupy odbiorców.
 • Business-to-business - fachowe targi adresowane są do profesjonalistów, to spotkanie specjalistów ze specjalistami. 
 • Business-to-customer - wystawy specjalne, pokazy i konkursy nadają targom dynamiki i zwiększają zainteresowanie ze strony mediów i szerokiej publiczności.
 • Organizacja wertykalna - prezentacja produktów odbywa się w sektorach tematycznych, co wystawcom ułatwia dotarcie do profesjonalnych odbiorców, a zwiedzającym umożliwia szybkie zapoznanie się z poszukiwaną ofertą.
 • Targi on-line - a więc rozszerzenie targów tradycyjnych, po ich zakończeniu, w oparciu o sieć globalną.

Targi + Internet

Marketing XXI wieku to spotkania face-to-face na targach + stały kontakt internetowy. Światowy sektor targowy systematycznie się rozwija, dostosowując nowoczesne technologie, między innymi informatykę, do spełniania potrzeb wystawców, zwiedzających i organizatorów targów. Najdalej idące zmiany dokonały się już w miejscu, w którym narodził się Internet, czyli na rynku amerykańskim. Dzięki integracji globalnej sieci z branżą targową narodził się nowy typ całorocznych targów on-line.

Zdaniem aż 91% spośród 250 ankietowanych prezesów amerykańskich korporacji, Internet NIE zastąpi targów, ponieważ:

 • kontakt osobisty jest niezastąpiony (55%)
 • produkt należy obejrzeć i omówić (35%)
 • odpowiedzi udzielane na pytania zadane na targach są bardziej kompletne (10%).

(Źródło: International Association for Exhibition Management)

Targi są miejscem bezpośrednich spotkań face-to-face, natomiast Internet można wykorzystać jako źródło informacji w okresie poprzedzającym targi oraz po ich zakończeniu. Oba te elementy doskonale się uzupełniają.

DLACZEGO WARTO? - Według wystawców

W Polsce badania rynku targowego przeprowadził Pentor. Wyniki ogłoszono w raporcie "Plany uczestnictwa w targach polskich wystawców". Według wystawców targi są najbardziej przydatnym instrumentem marketingowym dla spełnienia następujących celów:

 • zademonstrowania obecności firmy na rynku (twierdzi tak 83% badanych)
 • prezentacji nowych produktów (79%)
 • podtrzymania kontaktów z dotychczasowymi klientami (78%)
 • wymiany i pozyskania informacji (78%)
 • pozyskania nowych klientów (77,6%)
 • wzrostu znajomości i doskonalenia wizerunku firmy (76%)
 • wzrostu znajomości produktów (75%)
 • rozpoznawania życzeń klientów (70%)
 • zawierania umów sprzedaży (64%)
 • wpływania na decyzje klientów (63%).

Firmy niemieckie uznają, że targi to odpowiednie miejsce do:

 • kreowania wizerunku firmy (85% firm)
 • odświeżania kontaktów z klientami (70% firm)
 • zdobywania nowych klientów (70% firm)
 • demonstrowania obecności firmy na rynku (63% firm)
 • wprowadzenia / prezentacji nowego produktu (60% firm)
 • wzrostu świadomości na temat produktu (58% firm)
 • wymiany oraz zbierania informacji o rynku (50% firm)
 • rozpoznania życzeń klientów (50% firm), i wywierania wpływu na decyzje klientów (33% firm)
 • zawierania umów sprzedaży (29% firm).

(Źródło: Austellungs- und MesseAusschuss der Deutschen Wirtschaft - EMNID Institute Deutschland)

DLACZEGO WARTO? - Według zwiedzających

Korzyści z targów wynoszą również zwiedzający. Najważniejsze to:

 • kompletna, syntetyczna i neutralna informacja
 • doskonała porównywalność ofert
 • możliwość obiektywnej oceny.

Zwiedzający, podobnie jak wystawcy, realizują na targach swoje cele. Według odwiedzających, targi są skuteczne z następujących powodów:

 • 54% gości odwiedza targi, aby obejrzeć nowe produkty lub usługi
 • 48% zwiedzających poszukuje informacji
 • 40% pragnie być na bieżąco z nowymi technologiami
 • 15% odwiedza targi, aby nawiązać kontakty biznesowe.

(Źródło: Exhibition & Event Association of Australia) 

PARTNERZY

REKLAMA

 

Miejsce na Twoją reklamę
Miejsce na Twoją reklamę

 

KONTAKT

Masz pytania? Napisz do nas!

Targi Bydgoskie SAWO Sp. z o.o. 

ul. Dworcowa 81  
85-009 Bydgoszcz 

tel./fax (52) 581 10 09
e-mail: info@sawo.pl

NIP 554-023-59-33
KRS 0000199335

Nr Konta:
70 1540 1027 2001 7500 0970 0002

Targi krajowe, tel. 604 635 135, e-mail: biuro@sawo.pl

Targi zagraniczne, tel. 604 635 235, e-mail: targi@sawo.pl